HC Dalen begär att söndagens match flyttas

20 oktober 2021 09:38

Även HC Dalen har kommit in med en begäran om att flytta matchen på söndag 24 oktober mot Karlskrona HK.


Svenska Ishockeyförbundet eller Tävlingsnämnden har ännu inte tagit ställning till någon av de här ärendena som nu hamnat på deras bord. Och i detta vakuum som nu uppstått är det upp till Svenska Hockeyförbundet att agera för att få ett slut på denna situationen. Riksidrotssförbundet meddelade efter gårdagens möte att SIF måste förhålla sig till beslutet i RIN (Riksidrottsnämnden) där det inte går att tvinga en förening att ingå medlemskap i en ligaorganisation enligt §6.1 i Tävlingsbestämmelserna.

Vi inväntar nu klart besked från Svenska Ishockeyförbundets tävlingschef Olof Östblom om matchen kommer genomföras eller ej.

Nedan följer HC Dalens begäran om flytt av match samt Karlskrona HK:s svar på denna begäran.

……………
Begäran om flytt av match
Vi, klubben HC Dalen, begär att vår match mot Karlskrona HK den 24/10–2021 flyttas till ett senare datum.
Skälet till detta är att vi anser att det är orimligt att spela mot Karlskrona HK så länge de bryter mot Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.
De bryter mot TB 2:1 genom att sända sina matcher utan tillstånd. Dessutom säger paragraf 6:1 i tävlingsbestämmelserna att det krävs att man är medlem i respektive series ligaorganisation.
HC Dalens uppfattning är att om man är medlem i en organisation/föreningen så ska man följa de stadgar och regler som organisationens medlemmar i demokratisk anda har fattat. Karlskrona HK vägrar att följa de demokratiskt fattade beslut som medlemmarna i vår ligaorganisation fattat. Detta innebär stora, negativa, ekonomiska konsekvenser för oss som klubb och därför begär vi att matchen mot Karlskrona HK skjuts fram till dess att Karlskrona HK följer gällande tävlingsbestämmelser och agerar i enlighet med de paragrafer och regler som ligaorganisationens medlemmar gemensamt beslutat.

Norrahammar 2021-10-18
Styrelsen i HC Dalen genom ordförande Calle Jonsson

……………
Karlskrona HK svar:
Hej,
Karlskrona HK accepterar inte en flytt av matchen. Vår planering ligger fast och vår sportsliga ledning ser heller inte några tillgängliga datum för spel utan att det får stor påverkan på spelarnas möjlighet till återhämtning och prestation.

Med anledning av de orsaker HC Dalen anger som anledning till att flytta matchen kan vi bara beklaga att HC Dalen anser sig vara lagstiftare, domare och verkställare av straff genom den bojkott som öppet deklarerats i media. Karlskrona HK har inga öppna ärenden hos SIF där vi anses bryta mot Tävlingsbestämmelserna (vi ber HC Dalen verifiera detta med SIF). Det är SIF och Tävlingsnämnden som har till uppgift att hantera överträdelser och disciplinåtgärder. Skulle ett sådant ärende öppnas mot Karlskrona HK och beslutas i Tävlingsnämnden så kommer Karlskrona HK naturligtvis att följa detta beslut.

Då en matchflytt inte är aktuell vill vi också påpeka att utebli från match är en överträdelse mot §5.11 i TB. Med samma argumentation som HC Dalen använder kan då Karlskrona HK välja att utebli från kommande match mot HC Dalen med anledning av deras regelbrottet mot TB 5.11. Detta skulle i förlängningen obstruera seriesystemet helt och hållet.

Vi ber istället HC Dalen att vara eftertänksamma i den här situationen och undersöka vilka möjliga konsekvenser detta kan få såväl sportsligt som ekonomiskt. Karlskrona HK vill undvika att ställa ekonomiska krav för kostnader på en seriekollega. Och vi vill att matcherna avgörs på isen och inte i Tävlingsnämnden.

Är det själva sändningen det handlar om så erbjuder vi oss att inte sända matchen i någon form om det får HC Dalen att omvärdera. Däremot kan vi då rikta ersättningskrav om/när denna fråga behandlas av förbundsstyrelsen och får bifall.

HC Dalen är mycket välkomna till NKT Arena på söndag.

Med vänlig hälsning
Per Rosenqvist | Klubbchef
Karlskrona Hockey Klubb