• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 25 Januari Jan
Lördag Lör 27 Januari Jan
Tisdag Tis 30 Januari Jan
Torsdag Tor 1 Februari Feb
Lördag Lör 3 Februari Feb
Torsdag Tor 8 Februari Feb
Lördag Lör 10 Februari Feb
Lördag Lör 24 Februari Feb
Tisdag Tis 27 Februari Feb
Fredag Fre 2 Mars Mar
Lördag Lör 3 Mars Mar
Tisdag Tis 6 Mars Mar
Torsdag Tor 8 Mars Mar
Lördag Lör 10 Mars Mar
Söndag Sön 25 Mars Mar
Tisdag Tis 27 Mars Mar
Torsdag Tor 29 Mars Mar
Lördag Lör 31 Mars Mar
Måndag Mån 2 April Apr
Onsdag Ons 4 April Apr
Fredag Fre 6 April Apr

Värdegrunder

Föreningens värdegrunder

Ödmjukhet
Vi är ödmjuka inför våra uppgifter och känner personligt ansvar i dessa.

Stolthet
Vi är stolta, positiva och framåtriktade i vår verksamhet.

Engagemang
Vi lyssnar på varandra och tar tillvara på den kunskap och det engagemang som finns i hela föreningen, detta gör vi genom att ha ett öppet och tillåtande klimat.

Respekt
Vi har respekt för att alla i föreningen känner en grundläggande trygghet.
Värdegrunderna handlar ytterst om relationer människor emellan. Föreningens värdegrunder reglerar hur alla i och omkring ett lag ska uppträda både på och utanför isen, det vill säga det som följer med klubbmärket. Verksamheten i Karlskrona Hockeyklubb styrs av våra värdegrunder tillsammans med Röda tråden och Vision 2020. Dessa ger stöd och riktlinjer i frågor som rör sporten ishockey, dess kringverksamhet samt föreningens vision.

Alla som väljer att vara en del av Karlskrona Hockeyklubb förväntas stå bakom och respektera våra värdegrunder oavsett om man är medlem, spelare, ledare, funktionär, styrelseledamot eller som anställd i klubben. Lika viktigt är att de som väljer att stötta KHK ska veta vad det är de stöttar och vad Karlskrona HK står för.