• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 26 Oktober Okt
Lördag Lör 28 Oktober Okt
Torsdag Tor 2 November Nov
Söndag Sön 5 November Nov
Tisdag Tis 14 November Nov
Torsdag Tor 16 November Nov
Lördag Lör 18 November Nov
Torsdag Tor 23 November Nov
Lördag Lör 25 November Nov
Onsdag Ons 29 November Nov
Fredag Fre 1 December Dec
Lördag Lör 2 December Dec
Torsdag Tor 7 December Dec
Lördag Lör 9 December Dec
Tisdag Tis 19 December Dec
Torsdag Tor 21 December Dec
Tisdag Tis 26 December Dec
Torsdag Tor 28 December Dec
Lördag Lör 30 December Dec
Torsdag Tor 4 Januari Jan
Lördag Lör 6 Januari Jan
Torsdag Tor 11 Januari Jan
Lördag Lör 13 Januari Jan
Söndag Sön 14 Januari Jan
Torsdag Tor 18 Januari Jan
Lördag Lör 20 Januari Jan
Torsdag Tor 25 Januari Jan
Lördag Lör 27 Januari Jan

Värdegrunder

Föreningens värdegrunder

Ödmjukhet
Vi är ödmjuka inför våra uppgifter och känner personligt ansvar i dessa.

Stolthet
Vi är stolta, positiva och framåtriktade i vår verksamhet.

Engagemang
Vi lyssnar på varandra och tar tillvara på den kunskap och det engagemang som finns i hela föreningen, detta gör vi genom att ha ett öppet och tillåtande klimat.

Respekt
Vi har respekt för att alla i föreningen känner en grundläggande trygghet.
Värdegrunderna handlar ytterst om relationer människor emellan. Föreningens värdegrunder reglerar hur alla i och omkring ett lag ska uppträda både på och utanför isen, det vill säga det som följer med klubbmärket. Verksamheten i Karlskrona Hockeyklubb styrs av våra värdegrunder tillsammans med Röda tråden och Vision 2020. Dessa ger stöd och riktlinjer i frågor som rör sporten ishockey, dess kringverksamhet samt föreningens vision.

Alla som väljer att vara en del av Karlskrona Hockeyklubb förväntas stå bakom och respektera våra värdegrunder oavsett om man är medlem, spelare, ledare, funktionär, styrelseledamot eller som anställd i klubben. Lika viktigt är att de som väljer att stötta KHK ska veta vad det är de stöttar och vad Karlskrona HK står för.