• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 4 Januari Jan
Lördag Lör 6 Januari Jan
Torsdag Tor 11 Januari Jan
Lördag Lör 13 Januari Jan
Söndag Sön 14 Januari Jan
Torsdag Tor 18 Januari Jan
Lördag Lör 20 Januari Jan
Torsdag Tor 25 Januari Jan
Lördag Lör 27 Januari Jan
Tisdag Tis 30 Januari Jan
Torsdag Tor 1 Februari Feb
Lördag Lör 3 Februari Feb
Torsdag Tor 8 Februari Feb
Lördag Lör 10 Februari Feb
Lördag Lör 24 Februari Feb
Tisdag Tis 27 Februari Feb
Fredag Fre 2 Mars Mar
Lördag Lör 3 Mars Mar
Tisdag Tis 6 Mars Mar
Torsdag Tor 8 Mars Mar
Lördag Lör 10 Mars Mar

Webbpolicy

Webbplatspolicy för khk.se

1. Karlskrona HK äger exklusivt allt material på webbplatsen khk.se.

2. Material på webbplatsen får inte användas, direkt eller indirekt, i sammanhang som strider mot svensk lag.

3. Material på webbplatsen får heller inte, direkt eller indirekt, användas om det inte till fullo överensstämmer med Riksidrottsförbundets riktlinjer om alkohol och tobak, integration, jämställdhet, sexuella trakasserier och diskriminering, samt dopning.

4. Textmaterial på webbplatsen får fritt användas, men enbart i oredigerat skick, om källa khk.se anges.

5. Foto- och bildmaterial på webbplatsen får användas, i icke-kommersiella sammanhang, men enbart i oredigerat skick och efter skriftligt godkännande från Karlskrona HK samt att källan khk.se anges. Undantag gäller bilder avsedda för nedladdning.

6. Multimediafiler på webbplatsen får laddas ned för personligt bruk och enbart spelas i icke-kommersiella sammanhang, men endast i oredigerat skick.

7. Karlskrona HK:s klubblogo får endast användas i icke-kommersiella sammanhang, samt efter förfrågan till och godkännande av varumärkesansvarig Niclas Skoglund. Endast i originalutförande.

8. Alla webbplatser får länka till khk.se under förutsättning att punkt 1 och 2 i denna policy uppfylls.

9. Länkar från vår webbplats är vi ytterst restriktiva med. Detta bestäms från fall till fall. Vänligen kontakta nedanstående för ytterligare diskussion.

10. En webbplats som helt eller delvis handlar om Karlskrona HK, skall tydligt informera om att webbplatsen inte är sanktionerad av Karlskrona HK. Dessutom måste punkt 1 och 2 i denna policy uppfyllas.

11. Karlskrona HK inklusive logo är ett registrerat varumärke som ägs exklusivt av klubben själva.

Frågor kring webbplatspolicyn besvaras av:
Niclas Skoglund, Ansvarig KHK Kommunikation, press och varumärke