KOMMENTAR TILL LICENSNÄMNDENS BESLUT

12 juni 2020 12:17

Under förmiddagen tog vi emot beslutet att klubben nekas licens för HockeyAllsvenskan, vilket var väntat med tanke på att tingsrätten avbröt rekonstruktionen.


Då vi formellt inte skickat in om en ny rekonstruktion måste naturligtvis licensnämnden formellt grunda sitt ställningstagande på nuläge och inte antagande. Vi har ett obestånd som är av temporär karaktär och vi kommer att överklaga beslutet för att säkerställa att vi har vår plats i HockeyAllsvenskan för kommande säsong.

Vi har en bra plan framöver som vi tror mycket på där vi nu har en betydligt starkare finansiering än när vi lämnade in om rekonstruktion till tingsrätten för en månad sedan.
Vi ber om ett fortsatt stöd av partners och fans som varit magiskt i dessa tider, utan er kommer vi inte framåt och vi hoppas ni fortfarande vill vara med på vår resa.

Vi kommer återkomma med utförligare information framöver.

Per Rosenqvist
Klubbchef