Med anledning av uppgifterna om vägran att spela match

11 oktober 2021 19:30

Klubbchef Per Rosenqvist skickade i morse följande skrivelse nedan direkt till Mörrum med kopia till HockeyEttan samt SIF.


Ämne: Med anledning av er förfrågan att flytta matchen KHK vs. Mörrum

Hej Anders,
Vi fick igår ett samtal från ligachefen Mats Johansson som menade att Mörrum har begärt att matchen på onsdag mot Karlskrona HK ska flyttas och att Ni (Mörrum) vägrar spela matchen för att Karlskrona HK bryter mot §2.1 i Tävlingsbestämmelserna.

Frågan här blir naturligtvis hur en klubb på eget initiativ kan bli rättsinstans? Vare sig ligaorganisation eller en enskild klubb kan göra bedömning eller fälla en annan klubb utan det ligger enbart på SIF:s bord att Tävlingsbestämmelserna efterlevs.

Jag vill klargöra att Karlskrona HK inte bryter mot något avtal med ligan eller någon annan part. Rättigheterna till ljud och bild från hemmamatcher ligger hos arrangerande klubb, Karlskrona HK, och har inte upplåtits till HockeyEttan. En formell ansökan till förbundsstyrelsen kring att sända matcherna på egen hand lämnades in den 20 augusti och har bordlagts på de styrelsemöten som genomförts. Så Karlskrona HK kan inte anses bryta mot §2.1 fram till dess att frågan har behandlats.

Vi accepterar naturligtvis inte en matchflytt på denna subjektiva grund som framförs. Men vi erbjuder Er samtidigt att inte överhuvudtaget sända matchen, om det uteslutande är grunden till er ovilja att spela, och att detta krävs för att resultatet ska avgöras på sportsliga grunder. Men Karlskrona HK kommer då att rikta ekonomiska krav mot Mörrum för uteblivna intäkter från dessa sändningar när SIF formellt beslutar om sändningarna till Karlskrona HK:s fördel.

Om Mörrum väljer att utebli från matchen får detta hanteras av tävlingskommittén där TB §5:11 bör vara tillämplig:

§5:11 UTEBLIVANDE FRÅN ELLER BRYTANDE AV MATCH
Om förening uteblir från match kan serieadministratören fastställa resultatet 5-0 och/eller besluta om andra åtgärder.
Om förening bryter påbörjad match, kan den icke felande föreningen tilldelas seger med 5-0 eller det aktuella resultatet vid den aktuella händelsen. Förening kan uteslutas ur tävlingen och kan då bli skyldig att ersätta andra lag i tävlingen för eventuella kostnader.

Med vänlig hälsning
Per Rosenqvist | Klubbchef