Delårsbokslut inlämnat

11 februari 2021 10:00

Vi har i dagarna skickat in vårt delårsbokslut till licensnämnden för perioden fram till 31 december.


Kravet på eget kapital i HockeyEttan uppgår till 0,4 mkr (HockeyAllsvenskan 3 mkr) - men klubbar som inte uppfyller detta kommer inte att degraderas under pågående pandemi. Även betalningsförmågan bedöms av licensnämnden.

Karlskrona HK uppvisar i delårsbokslutet ett positivt eget kapital på 1 235 000 kr och vi kan konstatera att klubbens ekonomi är i balans. Likviditeten är fortsatt god och KHK har full betalningsförmåga över säsongen.

KHK:s klubbchef Per Rosenqvist:
-Jag kan konstatera att det faktum att vi är i en så pass bra situation är ett lagarbete. Det är så många människor som har bidragit genom insamlingar, ideellt arbete, köpt säsongskort och soffbiljetter med mera. Måste även ge en stor eloge till alla leverantörer som ställde upp och skrev ned skulder, och ett tack till Rolf Lindberg som stöttade med en stor arbetsinsats i dessa dialoger. Detta tillsammans med de åtgärder vi gjort på kostnadssidan de sista två säsongerna gör att vi har riktigt goda förutsättningar framöver.

Ordförande Tobias Larsson:
-Ett hårt arbete med ekonomin under flera år har, trots Coronas akuta påverkan på likviditeten under framförallt förra våren, betalat sig i form av en god situation i klubben. Det faktum att många i vår organisation är korttidspermitterade, och ställer upp på detta, bidrar också till att vårt delårsbokslut till licensnämnden ser bra ut.
Detta ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta bygga en verksamhet där vi utvecklar vår ungdomssida och tar steg för att vara långsiktigt hållbara samtidigt som vi ger meningsfull fritid på såväl bredd som elitsida via hockeyn. Stort tack till alla som bidrar med hårt arbete och ekonomiskt stöd!