Karlskrona HK och Adam Bäckehag avslutar gemensamt avtalet

15 november 2021 10:30

Karlskrona HK har tillsammans med Adam Bäckehag beslutat att avsluta avtalet.


Han flyttar hem på grund av personliga skäl.

Vi tackar Adam för sin tid i Karlskrona HK och önskar honom varmt lycka till i framtiden.