En stabil grund gör att vi nu på allvar kan titta uppåt

8 juni 2021 20:30

Klubbchef Per Rosenqvist ger sin reflektion på året som gått.


Det har varit ett år med många prövningar.
Pandemins intåg slog undan fötterna på oss och tvingade fram ren krishantering. I maj 2020 lämnade vi in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten i Karlskrona och tvingades samtidigt sätta vårt restaurangbolag i konkurs. Detta var trots ett bokslut där vi för säsongen 19/20 återigen redovisade vinst – men vi klarade helt enkelt inte att bära skuldbördan från SHL-tiden när kassaflödet helt upphörde.
Rekonstruktionen fick dock avbrytas när Skatteverket sa nej i Tingsrätten. Där och då hade vi få alternativ kvar för att klara likviditetskrisen och undvika konkurs.

Vid samma tidpunkt meddelade licensnämnden att Karlskrona Hockey degraderas från HockeyAllsvenskan till HockeyEttan av ekonomiska skäl. Vi låg uträknade.

Men ett antal punktinsatser där insamlingen som startades av John Olsson och Marcus Thell (#räddakhk), kommunens köp av valda delar av klubbens investeringar i arenan, att samtliga fordringsägare gick med på ett underhandsackord samtidigt som våra fantastiska fans och stöttande supportrar köpte säsongskort gjorde att vi reste oss på nio, om man ska använda en boxningsterm. För det var verkligen i sista ögonblicket.

Och just osäkerheten har genomsyrat säsongen på alla plan. Vilken serie ska vi spela i? Ska vi tillåtas ha 500 i publik på matcherna? 300 personer? 50 personer? 8 personer? Får vi ha servering på arenan? Kommer junior- och damserier återupptas? Ska juniorer och damer tillåtas att träna? Får ungdomslagen återuppta träningen? Massor av frågetecken och inga svar utan bara nya och tuffare restriktioner att ta hänsyn till.

Nu gör vi ett fantastiskt ekonomiskt resultat med ett överskott på 7.5 miljoner kronor och har äntligen ett positivt eget kapital om 4.2 miljoner kronor, samt god likviditet vilket gör att vi med marginal klarar framtida licenskrav. En stor del kan tillräknas de ovan nämnda engångsinsatserna samt utbildningsbidraget vi erhöll från NHL för Arvid Holm. Lägg till detta ytterligare kostnadsbesparingar för resor på inställda juniorserier, damserie och ungdomsserier samt korttidspermitteringar på ledare och kontorspersonal så har det till viss del hjälpt att balansera mot uteblivna intäkter.

Men man ska inte heller glömma bort att detta är 4:e verksamhetsåret i rad som vi har ett ekonomiskt överskott i klubben. Efter degraderingen från SHL har vi gjort enorma besparingsåtgärder på alla plan. Vi har kontroll på ekonomin och har haft ett överskott i driften varje år. Det är en enormt stark kostnadsmedvetenhet rakt igenom alla led i KHK. Från de allra yngsta ungdomslagen upp till elitjuniorer och representationslag. Här vill jag verkligen ge en stor eloge till alla som har ställt upp i alla lägen och jobbat för klubbens bästa och hushållit med resurserna i ett utsatt läge. Det har varit ett lagarbete och jag vill rikta ett stort tack till hela organisationen!

Hittills har vi varit tvungna att använda varje krona till att betala gamla skulder. Nu ger årets resultat oss en möjlighet att ha en stabil grund att stå på och göra investeringar i vår framtid.
Men med ekonomisk hållbarhet och sunt förnuft i fokus.

En annan viktig del att påpeka i sammanhanget är att resultat och eget kapital inte är detsamma som likviditet eller banktillgodohavanden. Men oavsett vad så är jag stolt över vad den här klubben kan prestera i medgång och motgång. Nu är vi redo att ta nästa steg i klubbens utveckling och har en ekonomi som är förberedd för HockeyAllsvenskan.