Ett tack till alla samt information om inbetalning av gåvor

28 maj 2020 13:47

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i insamlingen och hjälpt till att sprida budskapet! Det engagemang som alla visade under insamlingen #RÄDDAKHK var fantatiskt.


Att på mindre än 96 timmar samla ihop drygt 1.6 miljoner är något helt unikt som visar hur mycket KHK betyder för både Karlskrona och övriga Hockeysverige.
Vi kommer att skicka ut info till alla som anmält sig till #RÄDDAKHK - ni var närmare 800 privatpersoner som räckte upp handen för att hjälpa klubben!

Din gåva på 1000 kr betalar du enklast in via Swish - men det fungerar även med bankgiro om det är smidigare. Ange det namn och telefonnummer som användes i samband med insamlingen.

Swish: 123 511 3840
Bankgiro: 5498-5544
(Faktura går ut efter den 15 juni som underlag för inbetalning till de som inte valt något av ovanstående alternativ)

Hann du inte anmäla dig till insamlingen? Du kan fortfarande bidra - din gåva betalar du in enligt ovan.

Än en gång ett stort tack!