INGEN PRÖVNING I RIN

3 augusti 2020 15:35

Idag har Karlskrona HK tagit emot beskedet att Riksidrottsnämnden inte kommer att pröva den överklagan som klubben skickat in.


RIN skriver i sitt avslag:

”Prövningstillstånd får, enligt 15 kap. 2§, meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler. Bestämmelsen är ett uttryck för att varje SF ska vara suveränt i fråga om tillämpningen och tolkningen av sina egna tävlingsregler. Endast i undantagsfall ska RIN genombryta denna SF:s exklusiva prövningsrätt.”

Karlskrona HK:s klubbchef Per Rosenqvist kommenterar beslutet så här:
-Oavsett hur utgången av en prövning hade varit så anser jag att RIN borde ha utrett frågan och inte bara hänvisa till att de inte ser några grova formfel. Det ger fortfarande inte svar på hur man ser på begreppet ”obestånd” eller inverkan av en pandemi som force majeure.
Nu är det upp till oss att bevisa för Svenska Hockeyförbundet att dom har gjort fel genom att återta den plats i HockeyAllsvenskan som vi rent sportsligt förtjänar.