Information om covidbevis

30 november 2021 10:30

Från den 1 december har regeringen på uppdrag av FHM infört krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 100 personer.


Det innebär att vi som arrangör måste tillse att samtliga av våra besökare innehar ett godkänt vaccinationsbevis.
Vi får INTE blanda ovaccinerade sektioner med vaccinerade, vilket innebär att från och med 1/12 finns ingen möjlighet att besöka NKT Arena utan att vara fullvaccinerad alternativt att man tillhör de som undantas från restriktionerna.

FÖR ATT BESÖKA NKT ARENA KRÄVS:

  • Covidbevis (inte testbevis eller tillfriskningsbevis)
  • Att man har tagit dos 2 av 2 (eller 1 av 1 om det Jansens vaccin)
  • Att 14 dagar har passerat från det att sista dosen tagits tills att arrangemanget besöks
  • Giltig ID-handling
  • Vaccinationsbevis ges endast för EMA (European Medicin Agency) godkänt vaccin.
  • Är man under 18 år men i närheten av den åldern behöver man kunna visa upp id på att man är under 18 år (om man är tonåring).

UNDANTAG FRÅN RESTRIKTIONER:

  • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år
  • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19. Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen Covid-19. Dock så måste ett läkarintyg uppvisas som styrker att personen i fråga inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19.

Vi ber våra besökare vara i god tid till arrangemanget och förbereda att visa upp vaccinationsbevis och id-handling för att underlätta i inpasseringen.
Den här kontrollen kommer att ske utomhus. Visa hänsyn och håll avstånd och tänk på att funktionärerna arbetar för din trygghet.

Välkomna till ett säkert och tryggt matchevenemang i NKT Arena!

Läs mer om hur du laddar ner covidbevis här: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/