KARLSKRONA HK:S YTTRANDE GÄLLANDE MATCHEN KARLSKRONA HK-MÖRRUM

18 oktober 2021 16:30

Det är en högst olycklig situation som uppkommit i svensk hockey. I vår vilja att detta ska hanteras med stor transparens så väljer vi att publicera vårt yttrande i sin helhet här på khk.se.


Inledande ord från Per Rosenqvist:
Det är en högst olycklig situation som uppkommit i svensk hockey. I vår vilja att detta ska hanteras med stor transparens så väljer vi att publicera vårt yttrande i sin helhet här på khk.se.
Men att enskilda klubbar gör sig till lagstiftare, domare och verkställare av straff i ett seriesystem öppnar för anarki och det är nu Tävlingsnämndens uppgift att återställa ordningen så att matcherna kan avgöras på isen igen. Det här ska vara en skrivbordskamp som inte ska få påverka det sportsliga eller publiken. Att det får komma till en sån punkt är ett nederlag för hockeyn.

Av hänsyn till sekretess samt GDPR har vi valt att inte publicera de bilagor som Tävlingsnämnden får ta del av.

Per Rosenqvist
Karlskrona HK

Yttrandet finns att ladda ner i sin helhet som PDF här.