Positivt bokslut för Karlskrona Hockey

4 juni 2020 10:47

I dagarna blev årsbokslutet klart för Karlskrona Hockey Klubb och för tredje året i rad redovisar koncernen ett positivt resultat.


Det har varit ett flertal faktorer som påverkat negativt under säsongen med minskad publik, osäkerhet kring restaurangverksamheten och även minskade sponsorintäkter. Dessutom kom pandemin in och lamslog den verksamhet som var planerad med catering och camper.

Resultatet landar på 121.000 kr netto. Detta resultat belastas med avskrivningar från investeringarna från SHL-tiden med cirka 1.5 miljoner kronor. Dessutom påverkas resultatet negativt med 500.000 kronor från restaurangverksamheten.

Karlskrona Hockeys klubbchef Per Rosenqvist:
-Vi har fortsatt det hårda jobbet med att balansera ekonomin i klubben. Entréintäkter och sponsorintäkter minskade med närmare 4 miljoner kronor jämfört med föregående säsong. Trots detta så har vi ett positivt resultat. Före avskrivningar tjänar vi drygt 1.6 miljoner kronor i verksamheten.
Det här visar att vi har en rörelse som har livskraft och en förmåga att tjäna pengar även under svårare omständigheter. Vi har stor kostnadsmedvetenhet och anpassar kostymen hela tiden.

Årsredovisningen kommer att publiceras i sin helhet på khk.se en vecka innan årsmötet som hålls den 15 juni.