Information gällande restriktioner från onsdagen den 19/1

19 januari 2022 17:10

De restriktioner som regeringen inför från och med idag onsdagen den 19 januari innebär en begränsning om max 500 besökare per sektion vid inomhusarrangemang. Här följer samlad information om sektionsuppdelningen.


Denna begränsning är utöver de krav som finns med enbart sittande publik, max 8 personer i varje sällskap och 1 meters avstånd mellan dessa sällskap samt krav på vaccinationsbevis.
Men detta gör också att vi har möjlighet att erbjuda ett begränsat antal biljetter utöver våra säsongskort och dessa biljetter släpps under dagen.

Med de nya restriktionerna som införs idag så kommer vi i första läget dela in arenan i två sektioner som kommer vara helt avskilda från varandra enligt de krav vi har på oss som arrangör. Det betyder att det som besökare inte går att röra sig mellan dessa två sektioner och att tillgången till WIP:en begränsas till sektion E, F, G, H & I.

Sektion 1

Denna sektion omfattar A, B, C, J & K samt klackläktare och Norra stå. Besökare på dessa sektioner har tillgång till egen kiosk och toaletter på västra långsidan. Observera att det inte går att besöka WIP:en från denna sektion.

Platserna för rörelsehindrade nås via entrén för Sektion 1.

Sektion 2

Denna sektion omfattar E, F, G, H samt I. Besökare på denna sektion har tillgång till egen kiosk på östra långsidan samt toaletter belägna i hörnet vid sektion I samt Puckat.

Kontroll av vaccinationsbevis sker i tältet utanför huvudentrén och därefter finns två separata ingångar för respektive sektion där huvudentrén är uppdelad efter den nya sektionsindelningen.

Säsongskort

Du som har säsongskort har fått en ny placering sedan tidigare och det är denna plats som fortsatt gäller inne i arenan. Har du säsongskort på sektion A, B eller C och önskar äta i WIP:en måste ni byta till en annan sektion innan besöket då man inte får blanda sektionerna enligt nuvarande restriktioner. Maila [email protected] för att få hjälp med detta.

WIP

Ska du se matchen från WIP:en eller äta innan matchen så hänvisar vi till entrén för sektion 2 (F, G, H & I).

Loger

För dig som besöker loger så hänvisar vi till entrén för sektion 1 (A, B, C, J & K).

Vi arbetar hårt för att följa alla regler och restriktioner som införts på kort tid kring matcherna och hoppas att alla våra trogna supporters har överseende med de eventuella olägenheter detta innebär. Men vårt fokus är att göra detta till ett tryggt och säkert arrangemang för dig som besöker NKT Arena.