REGERINGENS BESKED OM PUBLIKEN

25 september 2020 09:00

Det har varit en lång tid av ovisshet. Hela idrottssverige har väntat på beskedet från regeringen kring de lättnader som utlovades till 1 oktober.


Vi som bedriver idrottsverksamhet har inte haft mer information än det media har rapporterat. Igår (torsdag) aviserades en presskonferens som skulle ge tydlighet i frågan. Men beskedet uteblev och vi fortsätter verksamheten utan att veta mer om framtiden. Vad vi kan konstatera är att idrotten och evenemangsnäringen fortsatt får en negativ särbehandling.

Vad betyder detta? Tillsvidare gäller de gamla begränsningarna om 50 personer i arenan och med smittsäkrat avstånd. Vi kommer att utvärdera detta tillsammans med ligan och hoppas ha möjlighet att ge mer information under kommande veckan.
Vi kommer också att undersöka möjligheter att flytta matcher framåt i tiden samt andra resurser att visa matcherna för de som köpt säsongskort.

Det är många frågetecken och osäkra tider – men vi vill hitta bästa möjliga lösning både för klubben och våra supporters och partners.

Per Rosenqvist
Klubbchef