Vimmerby HC ställer in söndagens match

15 oktober 2021 16:15

Vi har fått besked från Svenska Hockeyförbundets tävlingschef Olof Östblom att Vimmerby Hockey ställer in sin medverkan vid söndagens planerade match i HockeyEttan och att ett tävlingsärende mot Vimmerby Hockey kommer öppnas.


Vi kan bara beklaga att denna situation har uppstått som drabbar publik, supportrar, sponsorer och svärtar ner hockeyn. Matcher ska avgöras på isen och inget annat.
Nu ligger det på Svenska Ishockeyförbundet att snabbt lösa situationen där de pekar på att mötet mellan Riksidrottsförbundet (RF) och förbundet den 19 oktober ska klargöra läget.
Men Björn Eriksson (RF:s ordförande) är väldigt tydlig i DN där ha uttalar sig inför mötet med SIF:s ordförande Anders Larsson och säger:
–Du kan inte tvinga någon att ingå i en förening om det innebär ekonomisk uppoffring eller liknande. Det ingår i föreningsfriheten, det är det som RIN menar med att klubbarna har rätt i att inte ingå i ett avtal.

Eftersom Vimmerby Hockey anger att sändningarna från arenan drabbar dom ekonomiskt har vi från Karlskrona HK:s sida erbjudit oss att inte sända matchen överhuvudtaget för att matchen ska kunna genomföras. Men detta har inte godtagits av Vimmerby Hockey.

Karlskrona HK kommer via Nortic betala tillbaka köpta biljetter till söndagens match. För de med säsongskort kommer vi självklart att hitta en ekonomisk kompensation när disciplinärenden har avgjorts i Tävlingsnämnden. Ett stort tack för ert tålamod!

Nedan hittar ni Vimmerby Hockeys begäran om matchflytt och Karlskrona HK:s svar på denna begäran i sin helhet.

VIMMERBY HOCKEYS BEGÄRAN OM MATCHFLYTT
Vi, klubben Vimmerby Hockey, begär att vår match mot Karlskrona HK den 21-10-17 flyttas till ett senare datum. Skälet till detta är att vi anser att det är orimligt att spela mot Karlskrona HK så länge de bryter mot Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.

De bryter mot TB 2:1 genom att sända sina matcher utan tillstånd. Dessutom säger paragraf 6:1 i tävlingsbestämmelserna att det krävs att man är medlem i respektive series ligaorganisation.

Vår uppfattning är att om man är medlem i en organisation/föreningen så har man att följa de stadgar och regler som organisationens medlemmar i demokratisk anda har fattat.

Karlskrona HK vägrar att följa de demokratiskt fattade beslut som medlemmarna i vår ligaorganisation fattat. Detta innebär stora, negativa, ekonomiska konsekvenser för oss som klubb och därför begär vi att matchen mot Karlskrona HK skjuts fram till dess att Karlskrona HK följer gällande tävlingsbestämmelser och agerar i enlighet med de paragrafer och regler som ligaorganisationens medlemmar gemensamt beslutat.

Styrelsen
Vimmerby Hockey

KARLSKRONA HK:s SVAR
Hej,
Vi anser inte oss ha en konflikt med vare sig HockeyEttan eller Vimmerby Hockey. Karlskrona HK har inga öppna ärenden hos SIF där vi anses bryta mot Tävlingsbestämmelserna (vi ber Vimmerby Hockey verifiera detta med SIF). Vårt ärende gällande §2.1 är sedan augusti under behandling och kan därmed inte anses bryta mot denna paragraf. Likadant gällande medlemskap i ligaorganisation (§6.1), som infördes under september, är återigen underkänd av RIN och under utredning hos SIF (enligt uttalanden från Anders Larsson). Framförallt vill jag poängtera att det är SIF som ska hantera eventuella överträdelser och disciplinåtgärder. Inte en enskild klubb eller en ligaorganisation.

Karlskrona HK accepterar inte en flytt av matchen. Vår planering ligger fast och vår sportsliga ledning ser heller inte några tillgängliga datum för spel utan att det får stor påverkan på spelarnas möjlighet till återhämtning och prestation.

Då en matchflytt inte är aktuell och med gårdagens debacle vill vi också påpeka att utebli från match är en överträdelse mot §5.11 i TB. Vi ber istället Vimmerby att vara eftertänksamma i den här situationen och undersöka vilka möjliga konsekvenser detta kan få såväl sportsligt som ekonomiskt. Karlskrona HK vill undvika att ställa ekonomiska krav för kostnader och uteblivna intäkter på en seriekollega som tydligt agerar på någon annans uppmaning. Och vi vill att matcherna avgörs på isen och inte i Tävlingsnämnden.

Är det själva sändningen det handlar om så erbjuder vi oss att inte sända matchen i någon form om det får Vimmerby Hockey att omvärdera. Däremot kan vi då rikta ersättningskrav om/när denna fråga behandlas av förbundsstyrelsen och får bifall.
Oavsett så är ni välkomna till NKT Arena på söndag.

Med vänlig hälsning
Per Rosenqvist | Karlskrona Hockey Klubb