Uppdaterad information med anledning av Coronaviruset

18 mars 2020 16:50

De senaste veckornas utveckling kring coronaviruset har fått omfattande påverkan på vår verksamhet. Tidigt tog klubben ett beslut att stänga ner träning för de lag som spelat färdigt i serierna för att drastiskt minska antalet aktiva, ledare och föräldrar som rör sig i arenan.


I måndags pausade vi hela vår ungdomsverksamhet för att minska smittrisken när ungdomar från olika områden och skolor samlas på arenan.

Nu när gymnasieskolorna har gått över på distansutbildning kommer även vår elitverksamhet att påverkas.
Från tisdagen sker ingen organiserad träning i KHK:s regi i J18 Elit eller J20 SuperElit.

KHK:s klubbchef Per Rosenqvist:

-Det handlar om ett samhällsansvar. Våra serier är färdigspelade och vi måste värna om ungdomars hälsa. Vi följer händelseutvecklingen som har accelererat på ett sätt vi inte haft möjlighet att förutspå. För våra elitspelare blir det ett större egenansvar där de kommer få personliga träningsprogram att följa. Det blir också ett annat sätt att jobba för våra tränare där de får hitta nya arbetssätt för att anpassa sig till nuvarande situation.