Värdegrunder

Värdegrunder

Värdegrunder handlar ytterst om relationer människor emellan. Föreningens värdegrunder reglerar hur alla i och omkring ett lag ska uppträda både på och utanför isen, det vill säga det som följer med klubbmärket. Verksamheten i KHK styrs av våra värdegrunder tillsammans med Orangea tråden och Vision 2020 (revideras sommaren 2019). Dessa ger stöd och riktlinjer i frågor som rör sporten ishockey, dess kringverksamhet samt föreningens vision. Alla som väljer att vara en del av KHK förväntas stå bakom och respektera våra värdegrunder oavsett om man är medlem, spelare, ledare, funktionär eller anställd i klubben. Lika viktigt är att de som väljer att stötta klubben ska veta vad det är de stöttar och vad KHK står för.

Värdegrunder riksnivå

Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån.

Glädje och gemenskap – Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet – Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med – Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel – Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Värdegrunder KHK 2.0

Baserat på det ”KHK2.0”-arbete som gjordes i föreningen under föregående år så är värdeorden för KHK:

Glädje – Vi har roligt i och omkring vår idrott och dess utveckling och utförande.

Engagemang – Vi lyssnar och lär av varandra, är stolta, positiva och framåtriktade i vår verksamhet.

Inkludering – Vi är demokratiska och tillåtande och strävar efter att alla ska få vara med i och omkring vår idrott, utefter sina förutsättningar.