Styrelsen

Vid årsmötet 2017 valdes följande styrelse för klubben inför säsongen 2017/2018.

Den innehåller medlemmar enligt nedan.

Styrelsen
Tobias C. Larsson
Ordförande
Mail: [email protected]
Tel: 0705-11 94 16
 
Anders Cronholm
Ledamot
 
Carin Steen
Ledamot
Håkan Dahlqvist
Ledamot
Ola Söderdahl
Ledamot
Mail: [email protected]
 
 
 
Markus Ardin
Ledamot
Mail: [email protected]
 
 
 
Christer Rydberg
Ledamot
Mail: [email protected]
Tel: 0709-32 98 86  
   
Revisor
Johan Andersson
 
 
 
Lars Mattsson
Niclas Bremström    
Suppleanter
 
 
 
 
Valberedning
Krister Issal
Ordförande
 
 
 
Anette Ekman
Ledamot
 
 
 
Gert Karlsson
Ledamot