Styrelsen

Vid årsmötet 2022 valdes följande styrelse för klubben inför säsongen 2022/2023.

Den innehåller medlemmar enligt nedan.

Styrelsen
Tobias C. Larsson
Ordförande
Mail: [email protected]
Tel: 0705-11 94 16
 
Anders Cronholm
Ledamot
 
Carin Steen Wahlqvist
Ledamot
Michael Egnell
Ledamot
Mail: [email protected]
Tel: 0703-77 19 50
 
 
Andreas Kristensson
Ledamot
 
Mats Blomgren
Ledamot
Mail: [email protected]
       
Revisor
Johan Andersson
 
 
 
   
       
Valberedning
Anders Forbert
Ledamot
 
 
 
Torgny Månsson
Ledamot