Styrelsen

Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelse för klubben inför säsongen 2020/2021.

Den innehåller medlemmar enligt nedan.

Styrelsen
Tobias C. Larsson
Ordförande
Mail: [email protected]
Tel: 0705-11 94 16
 
Anders Cronholm
Ledamot
 
Carin Steen Wahlqvist
Ledamot
Anders Folbert
Ledamot
Michael Egnell
Ledamot
Mail: [email protected]
Tel: 0703-77 19 50
 
 
Andreas Kristensson
Ledamot

 
 
 
       
Revisor
Johan Andersson
 
 
 
Lars Mattsson
Niclas Bremström    
Suppleanter
 
 
 
 
Valberedning
Anette Ekman
Ordförande
 
 
 
Gert Karlsson
Ledamot