Styrelsen

Vid årsmötet 2023 valdes följande styrelse för klubben inför säsongen 2023/2024.

Den innehåller medlemmar enligt nedan.

Styrelsen
Tobias C. Larsson
Ordförande
Mail: [email protected]
Tel: 0705-11 94 16
 
Mats Blomgren
Vice ordförande
Mail: [email protected]
Tel: 0733-49 20 35
Anders Cronholm
Ledamot
Maria Strandqvist
Ledamot
 
 
 
 
Andreas Kristensson
Ledamot
 
Carin Steen-Wahlqvist
Ledamot
 
 
Michael Egnell
Ledamot
 
   
Revisor
Johan Andersson
Auktoriserad revisor 
 
 
   
       
Valberedning
Fredrik Frisell
Sammankallande
 
 
 
Torgny Månsson
Ledamot