KHK Innovation Labs

I hockeyverksamhet finns många utmaningar att jobba med på såväl kort som lång sikt. I KHK Innovation Labs samlar vi behov och ger möjlighet för såväl medlemmar, partnerföretag, som studenter och volontärer att bidra till att utveckla vårt KHK.

Här annonserar vi möjligheter för examensarbeten och projekt som är av intresse för oss.

Vissa resultat blir sedan publika, och vissa sparar vi för vidare arbete internt.

Kontaktperson

Tobias Larsson
Tobias C. Larsson
Ordförande
Mail: [email protected]

Aktuella projektmöjligheter

  •  

Genomförda projekt

  • KHK Payment System: Studentprojekt vid Blekinge Tekniska Högskola
  • Management control systems in a hybrid organization facing financial problems: Uppsats vid Handelshögskolan (http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=2585)