Publiksäkerhet

För Dig som är besökare på Karlskrona Hockeyklubbs hemmamatcher.

Vi i KHK vill skapa en hockey- och familjefest där samtliga på arenan får uppleva en fantastisk positiv stämning där det finns plats för hejarop och sympatier för båda de deltagande lagen.

Därför är det viktigt för Dig som besökare att Du noggrant iakttager våra ordningsregler så att alla, ung som gammal, kan njuta av matchen!

Karlskrona Hockeyklubb

Bortasupportrar

Karlskrona Hockeyklubb hälsar supportrar till bortalaget hjärtligt välkomna till NKT Arena Karlskrona!
Bortasupporters kan köpa biljetter i enlighet med all publik. Detta gäller i normalfallet både sittplats och ståplats.

Organiserade supporterresor
Begreppet ”organiserad supporterresa” eller ”organiserade borta” biljetter gäller enbart biljetter som är sålda genom den besökande föreningens försorg eller av det aktuella lagets supporterklubb.

Aktuell supporterklubb/ansvarig reseledare anmäler att resa planeras senast dagen innan match till: [email protected]
Samt antal biljetter senast kl 10.00 på matchdagen.

Biljetterna överlämnas till reseledare och betalas kontant direkt vid ankomst till entrépersonal eller enligt annan överrenskommelse.

Entré för bortaklack på södra sidan av arenan. (Motsatt sida gentemot huvudentré.)

Vid samtliga matcher gäller dessutom:
Vid samtliga matcher är den allmänna försäljningen av ståplatsbiljetter till bortasektionen stoppad och bortasupporters hänvisas då enbart till organiserade supporterresor eller ordinarie sittplatser.

Huvudregeln säger att gästande supportrar tillresta i organiserade supporterresor endast äger tillträde till den, på arenan, tilldelade bortasektionen samt den av arrangören bestämda transportvägen till denna sektion.

Om det totala antalet (150st) biljetter till borta-läktaren inte sålts via de organiserade supporterresorna, säljs de kvarvarande biljetterna på plats vid Arena Karlskrona 1 timme före matchstart.

Priset är 100 kr.

Ordningsregler

Följande ordningsregler gäller under Karlskrona Hockeyklubbs arrangemang och matcher i ABB Arena Karlskrona.

• Arrangören förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan.
• Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra pyroteknik, brandfarliga vätskor, vapen eller andra farliga föremål.
• Det är inte tillåtet att medföra, inneha eller använda laserpekare i arenan.
• Det är inte tillåtet att medföra flaggpinnar andra än av så kallad PVC-plast.
Dessa får ej vara plomberade eller fyllda.
• Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg, flagga, banderoll eller liknande med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp äger inte tillträde till arenan.
• Detsamma gäller den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.
• Det är inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
• Obehöriga äger ej tillträde till icke-publika utrymmen såsom spelplan, spelargång, omklädningsrum, media-utrymmen etc.
• Okvädesord mot motståndarlag eller annan publik är ej tillåtet.
• Av säkerhets- och utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar, räcken, staket och liknande platser.
• Det är heller inte tillåtet att uppträda på andra sätt som stör arrangemanget eller annan publik, givetvis undantaget ivrigt påhejande av det egna laget i positiv anda.
• Löst biljett gäller endast på angiven plats och sektion.
• Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören.
• Arenan är kameraövervakad.
• Medhavd dryck är ej tillåten.

Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra omedelbar avvisning från arenan.
Vederbörande riskerar att omedelbart stängas av från samtliga arenor i SHL och HockeyAllsvenskan under två år. (sk arrangörsavstängning.) alt. Polisanmälan o/e beslut om tillträdesförbud.
Eventuella böter/straffavgifter som drabbar klubben av ovan givna regler är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till klubben.

Alla dessa regler är helt och hållet till för Dig som publik så att Du kan njuta till fullo av matchen!
Med hopp om ett positivt arrangemang!

Välkomna!

Karlskrona Hockeyklubb/SvenskaHockeyLigan AB

Pyroteknik

Svenska Hockeyligan har tillsammans med dess medlemsföreningar arbetat fram följande riktlinjer som gäller i SHL.

Riktlinjer gällande pyroteknik i SHL
Bengaler och smällare inne i en arena är alltid förenat med stora risker för allvarliga personskador. Den hetta som en bengal utsöndrar överstiger 1000 grader (trafikbloss 1200 grader och nödbloss 1800 grader t ex) och pjäserna kan ej släckas med vatten.

Den rök som utsöndras innehåller bl a fosfor och magnesium vilket är mycket giftigt. Att nyttja dessa i en trång publik inomhusmiljö med stoppade stolar, personer iklädda fleecetröjor, dunjackor och liknande och med begränsade möjligheter till att ventilera bort röken är en direkt fara för liv och hälsa.

Med anledning av detta gäller följande riktlinjer:
Person som uppdagas med pyroteknik (innehav eller användande) skall omgående överlämnas till polis och lagföras.

Vid det fall pyroteknik antänds skall spelet stoppas omedelbart. Om beteendet fortsätter avbryts matchen och beslut kan fattas om att berörd läktarsektion skall utrymmas för ny visitation eller för resten av matchen alternativt om matchen skall slutföras utan publik.

Vi ber om ursäkt för den eventuella olägenhet som du som besökare kan uppleva i samband med att vi inför dessa riktlinjer. Vår avsikt är att kunna erbjuda trygga, trivsamma och säkra arrangemang för spelare, ledare, funktionärer och framförallt för vår publik.

Med vänlig hälsning

Karlskrona Hockeyklubb/Svenska Hockeyligan AB