Underskott väntar för den gångna säsongen 2016 - 2017

30 maj 2017 21:00
Nyhet

Vi är i slutskedet av att färdigställa räkenskapsåret 2016–2017 och vi vill därför informera våra fans och partners om läget i klubben.


På medlemsmötet i februari visade prognosen ett resultat mot -3,2 MSEK, exkl. avskrivningar som budgeterades till -2,3 MSEK. Totalt -5,5 MSEK.

När vi nu stänger böckerna för året pekar koncernresultatet mot en bit över -6 MSEK och vi kan konstatera att vi inte alls nått målet för säsongen. Vår ekonomi har varit konstant pressad sedan vår ackordsuppgörelse under sista Hockeyallsvenska säsongen.
Vi har aldrig kunnat bygga ett kapital i och med vår snabba resa genom seriesystemet med den snabba uppskalningen från dryga 25 MSEK till ca 80 MSEK i omsättning och tillkommande kostnader för investeringar m.m.
Nu handlar det om att sikta på plusresultat, och att kunna generera det med säkerhet. Då är målet att vända detta till plus månad för månad. Som arbetsgivare är det en fördröjning i verkan av åtgärder och åtgärderna slår igenom fullt till kommande säsong. Styrelsen är naturligtvis inte nöjd med att inte kunnat styra verksamheten till ett bättre resultat, och vi får självkritiskt se hur vi kan bättra vår styrning.

Underskotten kan delvis förklaras genom att vi tidigt tar på oss kostnadsmassa i och med att vi signar upp en spelartrupp tidigt och även den personal som vi har i klubben. Därefter handlar det ju om att generera intäkter i en takt som gör att man kommer i mål över säsongen. Vi kan konstatera att vi inte har nått upp till våra mål gällande publikintäkter och marknad samtidigt som vi haft en del investeringskostnader i arena och verksamheten. Kostnaderna överstiger intäkterna helt enkelt. Det innebär att vi fortsätter ”äta” på det egna kapitalet. När vi bolagiserade så skapade vi oss en situation där vi skulle kunna ta förluster i 2–3 år, och nu är vi i en situation där vi måste vända till svarta siffror kommande säsong för att inte riskera bl. a. elitlicenskravet.

Åtgärderna vi hittills gjort består i en justering av organisationen där två personer sagts upp, två personer är tjänstlediga under maj-augusti, löner har minskats och vi är färre personer inom sportorganisationen. Kostnader för personal har minskat med knappt 5 MSEK inför 17/18. Till detta kommer andra besparingar om drygt 2 MSEK. Detta får effekt till kommande säsong.
Det tillsammans med en modest intäktsökning om ca. 2 MSEK ska skapa en situation där vi genererar överskott. Det är otroligt tufft att driva KHK med en så slimmad organisation, men vi kan inte hoppas på intäkter utan har fått jobba med lägre kostnadsbild. Vi försöker hålla sporten intakt.

Nyemissionen som det arbetats med under säsongen har blivit en trovärdighetsfråga. Visar vi svarta siffror har vi trovärdighet i en sådan dialog så styrelsen kommer att jobba med den frågan parallellt med utvecklingen av ekonomiska resultatet.

Vi har haft ett konstant likviditetsproblem som i sig skapar kostnader då det tar både tid och pengar av verksamheten att jobba med en tom kista. Vi har via externa finansiärer nu säkrat upp kapital för att organisationen med Charlotte i spetsen ska kunna jobba med fokus på intäktsökning, i grund och botten handlar det om att generera överskott för att bygga kapital för framtiden.

Elitlicensen för kommande säsong är säkrad. Vårt eget kapital överstiger kraven för elitlicens så det är ingen fara. Inom SHL tittar vi på andra modeller framöver för att mäta ekonomisk förmåga så oavsett behöver vi bygga ett reellt eget kapital framöver.

I sportorganisationen har det skett nerdragningar i ledarstaben, en assisterande tränare färre. Vi har, näst efter Mora, minst spelarbudget i SHL och det är en balans på slak lina. Vi tror på det lag vi har och att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. Men om inte ekonomin utvecklas till plus tidigt på säsongen så är sporten nästa post som får minskad ekonomi.

Vi vet vart vi står. Vi har säkrat upp likviditet som ger oss möjlighet att gå med tillförsikt in i vår viktigaste säsong! Efter nästa säsong träder nya CMORE-avtalet in och vi vill självklart vara med på den fortsatta SHL-resan! Vi hoppas och tror att våra partners och fans stöttar oss på denna resan.

Vi kommentera den ekonomiska utvecklingen vid vårt årsmöte den 13 juni.

Jag är stolt över alla i klubben! Det är inte en enkel resa, men vi tar kampen och ser framemot kommande året!

Det är VI som är KHK!

Tobias Larsson, ordförande Karlskrona HK