• Huvudsponsorer

Ordningsregler

Följande ordningsregler gäller under Karlskrona Hockeyklubbs arrangemang och matcher i ABB Arena Karlskrona

• Arrangören förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan.
• Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra pyroteknik, brandfarliga vätskor, vapen eller andra farliga föremål.
• Det är inte tillåtet att medföra, inneha eller använda laserpekare i arenan.
• Det är inte tillåtet att medföra flaggpinnar andra än av så kallad PVC-plast.
Dessa får ej vara plomberade eller fyllda.
• Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg, flagga, banderoll eller liknande med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp äger inte tillträde till arenan.
• Detsamma gäller den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.
• Det är inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
• Obehöriga äger ej tillträde till icke-publika utrymmen såsom spelplan, spelargång, omklädningsrum, media-utrymmen etc.
• Okvädesord mot motståndarlag eller annan publik är ej tillåtet.
• Av säkerhets- och utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar, räcken, staket och liknande platser.
• Det är heller inte tillåtet att uppträda på andra sätt som stör arrangemanget eller annan publik, givetvis undantaget ivrigt påhejande av det egna laget i positiv anda.
• Löst biljett gäller endast på angiven plats och sektion.
• Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören.
• Arenan är kameraövervakad.

Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra omedelbar avvisning från arenan.
Vederbörande riskerar att omedelbart stängas av från samtliga arenor i SHL och HockeyAllsvenskan under två år. (sk arrangörsavstängning.) alt. Polisanmälan o/e beslut om tillträdesförbud.
Eventuella böter/straffavgifter som drabbar klubben av ovan givna regler är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till klubben.

Alla dessa regler är helt och hållet till för Dig som publik så att Du kan njuta till fullo av matchen!
Med hopp om ett positivt arrangemang!

Välkomna!

Karlskrona Hockeyklubb/SvenskaHockeyLigan AB