• Huvudsponsorer

Årsmötet 2016-2017 till handlingarna

14 juni 2017 08:48
Nyhet

Årsmötet lockade nästan dubbelt så många medlemmar i år som förra året, 90 stycken vilket var glädjande att se. Många bra tankar, frågor och idéer fick vi med oss från årets Årsmöte – tack!


Så här ser den nya styrelsen ut för kommande säsong.

Ordförande, Tobias Larsson - omval 1 år
Ledamot, Anders Cronholm - nyval 2 år
Ledamot, Carin Steen - nyval 2 år
Ledamot, Håkan Dahlqvist - nyval 2 år
Ledamot, Ola Söderdahl - fyllnadsval 1 år

Anm: På årsmöte 2016 valdes Marcus Ardin och Christer Rydberg till ledamöter på två år, det vill säga till och med årsmötet 2018.

Revisorer för nästa säsong
(Tjänsten upphandlad av KPMG)
Auktoriserad revisor, Johan Andersson - omval 1 år
Revisor, Lars Mattsson - omval 1 år
Revisor suppleant, auktoriserad, Niclas Bremström - omval 1 år

Valberedningen inför kommande säsong
Ordförande, Christer Issal - omval 1 år
Ledamot, Anette Ekman - omval 1 år
Ledamot, Gert Karlsson - omval 1 år

KHK vill passa på att tacka avgående ledamöter i såväl styrelse som valberedning.

Årsmötet beslutade även om nya medlemsavgifter.
-Vuxen och ungdom 300 kr
-Familj 700 kr
Har man redan köpt säsongskort så ingår det med förra säsongens avgift.

Nu blickar vi fram emot en ny, tuff men spännande säsong.

Det är VI som är KHK

Karlskrona HK